Privacy Politiek
1.- Bescherming van de persoonlijke gegevens Tradia Hotel S.L.U. (Cif B54211834)  beide met statutaire zetel in c/Benidorm,1 – 03710 Calpe (Alicante), verplichten zich ertoe om de huidige wetgeving in verband met de automatische behandeling van gegevens en in het bijzonder de Organieke Wet 15/99 van de Bescherming van de Persoonlijke Gegevens van 13 december (vanaf nu LPD genoemd) na te leven. Via de volgende privacypolitiek delen Tradia Hotel S.L.U  aan hun klanten de volgende
punten mee : Tradia Hotel S.L.U  teneinde hun diensten aan te bieden via de web www.granhotelsolymar.com evenals
een offerte van produkten en gepersonaliseerde diensten, de handels-relatie te verbeteren en de aanvragen ingediend door onze klanten te beheren , de persoonlijke gegevens van hun klanten automatisch behandelen om de doeleinden te verkrijgen die hierna verder uitgelegd worden.
Tradia Hotel S.L.U  garanderen dat deze bestanden ten volle hun verantwoordelijkheid zijn en dat deze naar behoren verklaard en
geregistreerd zijn bij het Algemene Register van het Agentschap voor Gegevensbescherming, waarvan men de database kan raadplegen via de volgende web (http://www.agpd.es).
Tradia Hotel S.L.U  informeren de klant dat deze zijn recht op toegang, rectificatie, annulatie en oppositie kan uitoefenen via een
schrijven gericht aan de verantwoordelijke van de verwerking die in al deze gevallen de :
Klantenservice is –
Afdeling van kwaliteit (Ref : gegevensbescherming)
Calle Benidorm, 3
Calpe – 03710 Alicante
1.2 Reservaties on-line
Bij het invullen van het reservatieformulier on-line, aanvaardt en machtigt elke titularis Tradia Hotel S.L.U  om de persoonlijke geleverde gegevens automatisch te verwerken teneinde de gevraagde reservatie uit te voeren en een offerte te geven van gepersonaliseerde produkten en diensten en de handelsrelatie met de klanten te verbeteren, evenals om die gegevens
door te geven  aan de bedrijven die deel uitmaken van Tradia Hotel S.L.U,en partners van sektoren zoals toerisme, vrije
tijdsbesteding, restaurants , hotels, reisbureau’s, luchtvaart,  autoverhuur en time- sharing van woningen, in en buiten Spanje voor de hierboven beschreven doeleinden. Tevens informeert men de klant die een reservatie doet , dat zijn persoonlijke gegevens en zijn reservatie doorgegeven zullen worden aan de bedrijven die tussenbeide komen in het beheer van de reservatie en/of reis,
onafhankelijk van het land waarin deze bedrijven zich bevinden en waarbij er internationale transferenties kunnen gebeuren van de gegevens met als enig einddoel de reservatie te beheren en de uitvoering ervan